labvirus.com

Föredrag av Dr True Ott från augusti 2008

min sammanfattning och översättning

Videoserien är hämtad härifrån 

 

 

del 1

Fågelinfluensan kan bäst beskrivas som influensan från 1918 omförpackad och preparerad som biologiskt vapen.
Jag ska visa hur detta är det största hotet mot Amerika de kommande 3 till 6 månaderna.

Först som lite bakgrund, i april 1930 tillverkade ett företag kallat Eli Lilly en substans som kallas Timerosal, kvicksilver. Detta har använts i olika vacciner sen 1930-talet. Bland de som satt i styrelsen till detta bolag fanns Prescott Bush, farfar till George W Bush. I ett försök med detta Timerosal injicerades 22 personer, alla dog omedelbart. Man rapporterade detta som helt säkert!

I "National Security Memorandum - Implications of world population growth for US security and overseas interest" från 1974 talar man om Indien, Bangla Desh, Pakistan, Nigeria, Mexiko, Indonesien, Brasilien, Fillipinerna, Thailand, Egypten, Turkiet, Etiopien, Colombia som "targets for initial population reduction experimentation" att implementeras runt år 2000.

 

 


del 2

1976 köptes för många miljoner dollar vacciner för att vaccinera de flesta amerikaner mot svininfluensan. 5% av de som fick vaccinet dog omedelbart, 10% fick skador för livet av de som fick vaccinet som fick stoppas. (en person lär ha dött av influensan, och det är osäkert om det var influensan som var orsaken eller om det var för att han som militär tvingades till hård fysisk ansträngning fast han var sjuk)

I maj 1987 skrev Times of London att  smittkoppsvaccin som administrerats av WHO hade satt igång Hiv/Aids. Enligt artikeln är 100 miljoner afrikaner som fått vaccinet i farozonen för att få HIV/Aids. De områden i världen där flest vaccinerats med smittkoppsvaccinet visar de flesta fallen av HIV/Aids. 
Robert Gallow som upptäckte Aids-viruset sa: "problemet är att alla Aids-forskare håller tyst. Varför? För att dom fått bra betalat för att göra det!"

28 november 2002 skrevs in i Homelands Security-lagen att läkemedelsbolagen ges laglig immunitet mot skador deras produkter kan ha orsakats.
Det finns många exempel på hur WHO, som får stora summor pengar av Rockefeller foundation, Ford foundation och Rothschild group i London, gör för att utöva befolkningskontroll för olika politiska syften över världen. För min del så finns inget tvivel om detta, jag skulle kunna fortsätta en halvtimme och visa på exempel på program för att döda stora mängder människor. Och man gör detta varje gång genom att introducera vaccineringsprojekt. Vi kan se ett mönster, ett tillvägagångssätt som ser ut så här: introducera vaccinprogram till intet ont anande befolkningsgrupper som gör att många blir sjuka, många dör, panik och kaos uppstår .
De skapar problemet och kommer sen med en lösning och får på så sätt igenom sin agenda.

Med detta som bakgrund går vi över till presentationen, kallad Fågelinfluensa-bluffen avslöjad.
Jag tror att vi kan vara överens om att vi de senaste åren varit utsatta för en opåkallad skrämselpropaganda. "Experter" som uttalat sig om den kommande oundvikliga katastrofen med svåra ekonomiska följder.
Mike Leavitt's Health and Human Service Department (HHS) får 4 miljarder dollar för att förbereda för den "oundvikliga pandemin"!!

Vad jag kommer att säga här kommer inte att vara politisk korrekt, inte i linje med vad man får höra och se i mainstreammedia, jag ska tala om det jag ser som Sanningen!

Borde Amerika oroa sig?
Rädsla, panik "and Terror" har sina främsta orsakerna i okunnighet. När man förstår ett ämne - finns det mycket mindre rädsla.
Denna presentation är i första hand avsedd att förklara Fågelinfluensan med logik i syfte att minska rädslan.

 


del 3

Jag skulle vilja påstå att de som skapat detta Hot om Pandemi är de som är det Verkliga Hotet mot Amerika idag.

Vad är egentligen Fågelinfluensan?
Fågelinfluensa kallas ett särskild virus, H5N1 som är unik för fåglar.
Virologer har ända sen 1910-1920 ansett att H5N1 bara förekommer hos fåglar, och det förekommer naturligt i de flesta fågelpopulationer. Oftast är detta inget problem för fågelgruppen, det orsakar ingen död och kan inte överföras till människor.
Det är endast när fågelgruppen utsätts för någon sorts stress, t.ex. att miljön dom vistas i blir påverkad eller om fågelflocken blir ovanligt stor som det kan ändra karaktär. Ett virus är ett mikroskopiskt frö eller spor till en sorts svamp, till skillnad mot en bakterie som är en levande encellig organism.
Så när H5N1-viruset ändrar karaktär och blir dödligt för fågelpopulationen så återställs mängden fåglar till en som är lämplig för de yttre förhållandena. Viruset H5N1 har funnits jämte fåglar alltid, det hör till systemet.

Så varför denna HYPE?
Det enda sätt H5N1-viruset kan bli farligt och dödligt för människor är om det kan mutera pga särskilda gifter i miljön, som PCB eller annat. Sådana gifter kan orsaka mutationer så att viruset kan angripa människor.
Dessa mutationer förekommer aldrig i naturen, utan endast om de påverkas av miljögifter utsläppta av människan.
H5N1-viruset är bara ett av ca 1500 sorters virus som är en del av den naturliga livscykeln, och har varit en del av jordens naturliga miljö i många tusen år utan att orsaka död eller "pandemier" för människor!!!

Men hade vi inte en pandemi bland människor 1918?
Liksom andra arter har människan sina artspecifika influensa-virus. Dessa virus är avsedda att hålla det mänskliga immunsystemet i trim.
Det är endast när människokroppen är ur balans på något sätt eller utsatt för någon sorts förgiftning som influensa kan vara dödligt för människor.

Detta är sanningen som ni måste veta om "Pandemin 1918"
Mellan 1900 och 1912 började forskare, finansierade av framför allt John D. Rockefeller, introducera massvaccineringskampanjer. Det handlade mest om smittkoppor, och efter hand också om injektioner mot influensa. Men det var inte många bland befolkningen som var intresserade av denna nymodighet.
Det var här den första påtvingade vaccineringen skedde i USA. 1914, två år efter att de här vaccinerna var färdiga bröt Första Världskriget ut. USA gick inte med i kriget förrän 1917 efter att tyskarna sänkt fartyget Lusitania, då man etablerade baser i Spanien. Det som kallas Spanska sjukan har sitt ursprung i de amerikanska militärbaserna i Spanien.
Alla nyrekryterade till den amerikanska armén gavs obligatoriska vaccineringar, en är en bredspektrig influensavaccinering.

 


del 4

Det jag tycker är så tragiskt med detta är att medan soldaterna inte hade möjlighet att låta bli att bli vaccinera sig så gjorde den som tillverkade dessa, John D. Rockefeller, stora vinster. Dessutom stärkte hans oljebolag Standard Oil sin ställning som en följd av kriget. Han tjänade många miljarder på detta.

Influensapandemin 1918 startade på baserna i Spanien.
Mellan åren 1918- 1920 dog 50 miljoner människor över hela världen. Hur uppstod den här pandemin och vad orskade den? Jag utmanar vilken hälsoforskare, doktor, medicinare, vaccintillverkare som helst offentligt att visa var denna information är fel, vilseledande eller oriktig!
Efter att de amerikanska trupperna givits den obligatoriska vaccineringen skickades de på en påfrestande resa till Europa. Många blev väldigt sjuka, med svåra influensasymptom, diarée osv. under resan. Om detta kan man läsa i brev från den tiden som skickades hem.
Medan sjukdomen gick mellan soldaterna fram och tillbaka kan viruset ha muterat. Och sen kom man fram till Spanien, där man satte igång med övningar för att klara sig mot olika sorters stridsgas. Dessa kemikalier tillsammans med viruset soldaterna vaccinerats med gjorde att det kunde mutera till det dödligaste influensavirus världen skådat.
Det finns nog inte många amerikanska familjer som inte hade någon anhörig mellan 18 och 34 år som dog under dessa år. Och detta orsakat ett vaccin, denna sanning får vi aldrig höra i mainstreammedia.

Efter kriget bildar Rockefeller ett bolag som kallas Total. Idag 2008 är Total ett verkligt multinationellt bolag och finns i 140 länder och har 110 000 anställda.

 


del 5

Detta bolag, Total, äger flera läkemedelsbolag, t.ex. Sanovi Aventus och Sanofi Pasteur, det sistnämnda är världsledande när det gäller experimentella vacciner. Dessa tillverkas främst i Kina. Dessa experimentella vacciner handlar mest om smittkoppor, kom ihåg Henry Kissingers uttalande 1974 om att använda smittkoppsvacciner i vissa länder för "befolkningskontroll." Och det är i de vacciner som tillverkades av Sanofi Pasteur som vi ser HIV/Aids-viruset dyka upp.
De flesta amerikaner har troligen aldrig hört talas om Total, eller att det kontrolleras av Rockefeller-gruppen.
Är H1N1-viruset farligt för människor?
Ja, ca 300 människor har dött av det. Men det är viktigt att komma ihåg att alla dessa fall har förekommit i delar av världen där fåglarna varit abnormt koncentrerade i stora mängder.

Goda nyheter och dåliga nyheter.
Influensavirus återgår till sitt godartade tillstånd inom 2 år efter att det muterat om naturen får ha sin gång. Det var vad som hände med Spanska sjukan 1918.
De dåliga nyheterna är att den biologiska vetenskapen nu har datorer till hjälp för att kartlägga och spåra den genetiska koden hos virus för att kunna anpassa ett virus för militära ändamål. Dessa kallas idag biologiska vapen.

Så igen - varför denna hysteri?
Kom ihåg sanningen om fågelinfluensan. Hittills (aug 2008) har endast ca 300 människor smittats över hela världen, och ca 120 har dött. Det finns 6,7 miljarder människor på jorden idag. Statistiskt sett så är det en 100 000 gånger större risk att träffas av blixten i sitt hem än att smittas av fågelinfluensan. Såvida förstås det inte finns en dold agenda här.

Så varför lägger då regeringen ut miljardtals dollar i alla 50 stater på förberedelser för något man kallar den "OUNDVIKLIGA FÅGELINFLUENSAN"??? Det möjliga svaret kan var chockerande.
Det var chockerande för mig, så sitt ner för nu börjar vi en omskakande resa. Men detta är mycket viktigt att känna till.

En analys av fågelinfluensans tidslinje
1997 fanns det inga fall av fågelinfluensa i hela världen. Emellertid så gav amerikanska biovapencentret i Maryland detta år i uppdrag åt Dr Jeffrey Taubenberger att leda ett forskningsteam för att ISOLERA den genetiska koden hos viruset från 1918. Varför? Denna influensa har den högsta procentuella dödligheten hos de som smittas - mycket mer dödlig än smittkoppor och mycket lättare att använda som biologiskt vapen än antrax.
En annan sak med viruset från 1918 är att det är mest dödligt för unga friska människor, vilket gör det lämpligt som biologiskt vapen eftersom det är dessa som aktivt deltar i krig.

 

 


del 6

Den 24 augusti 1997 skickar Johan Hultin förvånansvärt välbevarade rester från ett lik, som legat begravt i permafrosten efter en som dött av influensan 1918, från Alaska till Dr Taubenbergers laboratorium i Fort Dedrick i Maryland. Bara några dagar senare hittar han de genetiska fragment han letar efter. Med hjälp av superdatorer arbetar man på att sätta samman den genetiska koden för Spanska sjukan-viruset.
I oktober 2003 har man framgångsrikt slutfört projektet.
R.G. Webster, en kollega till Taubenberger, publicerar samma månad en artikel i American Scientist Magazine:
"The world is teetering on the edge of a flu pandemic that could kill a large fraction of the human population." (Världen står på gränsen till en influensa-pandemi som kan döda en stor del av jordens befolkning)
November 2003 utfärdar George W Bush Executive Order 13295 om bioterrorism som gör amerikanska medborgare "subject to" "UNRESTRICTED APPREHENSION AND DETENTION" (anhållan och internering utan begränsning) vid fall av utbrott av farsot.

Kom ihåg vad som hände efter 11 september-attackerna 2001 då någon via brev skickade antrax-pulver som kom från Fort Dedrick till politiker och media och orsakade stor oro, och undran om vem som låg bakom.

För första gången nånsin ska det vara möjligt att internera amerikanska medborgare liksom fångarna i Guantanamo Bay, och detta endast pga ett utbrott av en sjukdom.

Ett och ett halvt år senare i april 2005 ändrar George W Bush texten i sin Executive Order 13295 från 2003 till att specificera att det som kan leda till "anhållan och internering utan begränsning" är "Influensa orskad av novel (ny) eller återuppstånden influensa-virus som orsakar eller HAR POTENTIAL att orsaka en PANDEMI."

I augusti 2005 injicerar teamet i Fort Dedrick plasma i mänskliga njurceller och överför på så sätt mänskligt DNA till influensaviruset från 1918 och gör det människospecifikt.
Det dödliga viruset från 1918 som dödade många miljoner människor och som naturliga processer oskadliggjort är nu militariserat och färdigt att användas av konspirerande människor.
En månad senare, i september 2005, utfärdar FN, och låt mig påminna om att FN-byggnaden i New York är byggd på mark som donerades av John D. Rockefeller och man kan tänka sig att Rockefeller har en hel del att säga till om i FN, en chockerande pressrelease. Man introducerar David Nabarro som "FN's koordinator för avian, mänsklig influensa."

Tjugo dagar senare, den 29 september 2005, orskar Nabarro oro när han utfärdar en "officiell FN-varning" att ett utbrott av "avian influensa" skulle döda mellan 5 miljoner och 150 miljoner människor på varje kontinent. Inte kan, inte kunde, inte har potential att, utan han säger skulle döda.

Månaden efter, oktober 2005, utses Mike Levitt som ansvarig för förberedelserna inför fågelinfluensa-pandemin. I december ber Bush kongressen om 7,1 miljarder dollar till dessa förberedelser, emellertid får Levitt nöja sig med 3,3 miljarder dollar till att börja med.

I januari 2006 öppnar Levitt sin websida, pandemicflu.gov. Här deklarerar han: "Låt mig vara tydlig, det är bara en fråga om tid innan vi kommer att upptäcka H1N1 i USA, de vilda fåglarnas förflyttningar gör att det är närmast oundvikligt att det ska dyka upp här."
Sekreterare Levitt! För guds skull! H1N1 finns redan här! Låt vilken biolog som helst undersöka en fågelpopulation och man kommer att finna H1N1 i sitt normala ofarliga tillstånd. Ofarligt för människor nu, och utan hjälp från er ofarligt även i framtiden!
Levitt reser till en konferens i Kina i januari 2006 och ger 335 miljoner dollar till kineserna för "utveckling av vacciner."


del 7

I januari 2006 får KBR, ett dotterbolag till Halliburton tidigare kontrollerat av vicepresident Dick Cheney ett kontrakt värt 385 miljoner dollar för att bygga US Detention Centers, koncentrationsläger i alla stater i USA!

Mike Levitt säger på HHS's hemsida, pandemicflu.gov, i mars 2006 samma sak som John D. Rockefeller sa 1916: "det bästa försvaret mot influensa är vaccinering." Han säger också: "USA's nuvarande kapacitet för att tillverka äggbaserade vacciner är inte tillräcklig för att räcka till hela befolkningen." Han vill alltså kunna vaccinera hela USA's befolkning mot en icke existerande inlfuensa, och deklarerar även: "FDA kan använda sina befogenheter för krisläge att tillåta oprovade produkter om det är rimligt att anta att produkterna kan vara verksamma."
Vem bestämmer vad det är rimligt att anta? Vilka vetenskapsmän, är det Mike Levitt själv som tycker att det är rimligt att anta? Och sen när är antaganden viktigare än vetenskapliga bevis?

New York Times skriver i december 2006 att "Gulf-krigssyndromet är kopplat till vaccineringar av fd militärer". Över 100 000 soldater fick detta syndrom under det första Irakkriget 1991. Över 20 000 har hittills dött av detta "syndrom" som sätts igång av squalene som finns i vacciner.

Den 17 april 2007 ger Food and Drug Administration (FDA) godkänd licens för Sanofi Paseur för sitt vaccin mot H5N1-influensa, ansökan hade lämnats in den 5 april. Detta måste vara ett rekord, på 12 dagar fick man utan att ha testat godkänt det som brukar ta många år och kosta många miljoner för tester!
En massiv världomspännande kampanj drivs mot en sjukdom som idag (augusti 2008) har drabbat ca 300 människor. Varför läggs det ner sådana enorma kostnader och ansträngningar på ett otestat vaccin för en sjukdom som ännu inte utgjort något stort problem och troligen aldrig kommer att göra det?

 

 


del 8

Den 26 november 2007 beställer Health and Human Services 100 miljoner vacciner mot H5N1 av Sanofi Pasteur, förväntad leverans i augusti 2008. Företaget meddelar att den lukrativa ordern ska tillverkas i Kina och sen skickas till Pennsylvania för förpackning.
Och allt utan tester på djur eller människor!
I januari 2008 kan man läsa i London Examiner att dolda tester av Sanofi Pasteur's H5N1-vacciner gjorts. Nämligen på 350 hemlösa i Polen, enligt artikeln resulterade detta i att 21 dog omedelbart! De som dog var mellan 18 och 36 år gamla. Över 200 av de 350 blev mycket påverkade och krävde sjukhusvård, vilket visar att dessa vacciner är allt annat än ofarliga. Detta hindrar emellertid inte Mike Levitt och Health and Human Services från att lagra dessa vacciner.
I juli 2008 godkänner 39 stater MSEHPA (Model State Emergency Health Powers Act) efter lobbying från Bush-administrationen Levitt's HHS. Under denna "lag" har de federala och statliga myndigheterna rätt att med tvång undersöka enskilda medborgare, isolera de som blir sjuka, sätta i karantän i särskilda läger de som varit i risksituation och de som VÄGRAR ATT LÅTA VACCINERA SIG. Det görs till en grov förseelse att vägra det otestade av Sanofi Pasteur i Kina tillverkade vaccinet! Och det ger myndigheterna rätt att konfiskera de privata ägodelar de anser nödvändigt.

Augusti 2008 - Model State Emergency Health Powers Act som godkänts i 39 stater gör det obligatoriskt med medicinsk behandling och injicering när pandemi är deklarerad.
Obegränsad karantän utan rätt att överklaga blir obligatoriskt under denna "lag" för de som motsätter sig injicering.
Fullt utrustade, ännu tomma, "detention centers" (koncentrationsläger) har byggts över hela Nord-Amerika. Det största, i Alaska, sägs ha kapacitet för 2,5 miljoner människor.

Kopplingen till Kina
Vi har redan sett att Sanofi Pasteur och Eli Lilly har haft medicinsk tillverkning i Kina sen decennier tillbaka.

 


 


del 9

 


del 10

 


del 11

 


del 12